Rólunk

Fejlesztőház nem csak hétpettyeseknek

Kik vagyunk mi?

A Pöttömke és Katica biztonságos, elfogadó környezetet nyújt a komplex személyiségfejlődés megindulásához, ahhoz, hogy fiatal és akár idősebb vendégei 0-99 éves kor között igényeiknek megfelelően a legjobb fejlesztési módszerekkel és terápiákkal találkozzanak.

Nekik szól

A Pöttömke és Katica fejlesztőházat azért hoztam létre, hogy segíthessek egy olyan környezetben és szakmai háttérrel, amiben a legfiatalabbtól a legidősebb Pöttömkékig mindenki könnyedén és játszva fejlődhet.

Horváth Kata
Vezető konduktor
A legfontosabb

Céljaink

"Az integráció nem lehet a tolerancia nagyvonalú gesztusa, hogy mi épek eltűrjük magunk között a sérülteket és hagyjuk, hogy velünk élhessenek, hanem annak az elfogadása, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, de nem egyformák"

Munkánk során minden gyermekhez és felnőtthöz komplex módon és egyéni sajátosságait figyelembe véve közeledünk. A foglalkozásokat és csoportokat úgy szervezzük, hogy a tevékenységek dinamikája minden gyermek számára megfelelő, produktív, kihívásokkal és sikerélményekkel teli legyen. A fejlesztő foglalkozások összetettek, nem csak a mozgással foglalkozunk, de abból indulunk ki. Tartalmazzák például a zeneterápia elemeit, a kognitív képességek, az auditív képességek, a vizuális képességek, a beszéd, az írás- és olvasási készség fejlesztését.

Kiemelt célunk, hogy a hozzánk érkező szülők, felnőttek megfelelő tájékoztatást kapjanak gyermekük, vagy akár saját maguk mozgásállapotáról, képességeiről, személyiségfejlődéséről csecsemőkortól egészen idős korig.

Továbbá célunk, hogy azoknak a szülőknek és gyermekeknek is kínáljunk fejlesztési, terápiás lehetőségeket, akik a közintézményükben ettől az ellátástól elesnek.

A legfontosabb

Feladataink

Szolgáltatásunk céljait a vonatkozó jogszabályoknak, a szakmai-módszertani előírásoknak megfelelően, tudásunk folyamatos bővítésével, az alábbi feladatok ellátásával kívánjuk megvalósítani:
  • biztosítjuk a megfelelő időt, környezetet és szakmai hozzáértést a gyermekek komplex személyiségfejlődésének megindulásához vagy továbbviteléhez

  • az egyéni sajátosságoknak megfelelően biztosítjuk a terápiás foglalkozás egyéni vagy csoportos formában történő megvalósulását

  • segítjük a szülőt gyermeke sajátos nevelési igényének megértésében és elfogadásában

  • segítjük a gyermeket a társas kapcsolatok, a szocializáció folyamatában

  • segítjük a csoportos foglalkozások során a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált jelenlétét

  • személyes kapcsolatot tartunk és ápolunk konzultációk során a szülőkkel, és a gyermekkel más környezetben vagy intézményben dolgozó pedagógusokkal, szakemberekkel

  • a foglalkozások során reális, fokozatos, folyamatos értékelés, visszajelzés érkezik gyermek és szülő számára is

  • betartjuk a gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó jogszabály adatkezelésre, nyilvántartásra, és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásait.